SHOPZOEKPALEIS

 

Disclaimer Shopzoekpaleis

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Shopzoekpaleis met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Shopzoekpaleis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Shopzoekpaleis worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Shopzoekpaleis uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Shopzoekpaleis niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Shopzoekpaleis.

 

Anti spider software.

 

Shopzoekpaleis heeft ter voorkoming van het massaal kopieëren van de inhoud van deze website, anti spider software ontwikkeld. Dit betekent dat u een maximaal aantal interne links per dag kunt volgen. Bij overschrijding van dit aantal wordt u bij elke volgende aangeklikte link doorverwezen naar de homepage. Pas de dag volgend op de overschrijding zijn alle links weer normaal toegankelijk. Indien de dagelijkse limiet drie maal achtereen overschreden wordt, nemen wij uw ip-adres op in een zogenaamde blacklist.

NHC B.V.